Skinner

Hvis den bidfunktionelle undersøgelse indikerer, at der er en skade på leddet eller at symptomerne på anden vi kan skyldes at kondylen ikke rigtigt (optimal condylar position) vil vi som oftest anbefale at patienten får fremstillet en bidskinne.

Vi arbejder med forskellige typer skinner herunder SRS, Tanner og B-splint. Skinnerne fremstilles vha Cerec scanner hos CC dent og har til formål at beskytte et eventuelt beskadiget led og få musklerne til at slappe af, så kondylen kan finde den optimale kondylære position og generne mindskes. 

Normalt bruges skinnen om natten, men for nogen patienter vil det også være nødvendigt at bruge den om dagen, for at opnå den ønskede effekt.

Vi foretager oftest 3 kontroller med nogle ugers mellemrum, hvor vi langsomt justerer på skinnen til kæbeleddet er på plads og musklerne lærer at slappe af.

Efter de 3 kontroller vil vi normalt anbefale, at skinnen bruges yderligere 3-6 måneder før vi ser patienten igen. Herefter kan det ”nye bid” registreres og behandlingen gå over i den rekonstruktive fase.