Epikrise

Når patienten er færdigbehandlet hos os, sender vi en epikrise via EDI portalen, hvis vi oprindelig har modtaget henvisningen enten via telefonen eller EDI portalen. Dette kræver patientens accept.