Vejledning til jeres patienter

Vi lægger stor vægt på, at vores henviste patienter er informeret grundigt om måden vi arbejder på, og hvad et behandlingsforløb hos os kan indebære.

Vi har derfor udarbejdet en patientinformation, som du, som henviser, meget gerne må hjælpe os med at give til patienterne, så de er så forberedte på forløbet som muligt inden de kommer til os. Vi har desværre oplevet patienter som tror, at behandlingen kan sidestilles med behandling i det offentlige (fx. hos ØNH læge) og derfor fejlagtigt tror at behandlingen er gratis.

Du er velkommen til at skrive til vores mailadresse, hvis du vil have tilsendt en kopi af patientinformationen.